Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie dysponuje 18 pracowniami: